ACT

American College Testing Assessment

          ACT เป็นระบบการสอบเข้าเรียนในระดับอุดมศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกาและแคนาดา โดยจะมีความคล้ายกับการสอบและการยื่นใช้คะแนน SAT (Scholastic Aptitude Test) ในคณะต่างๆนั่นเอง โดยในบางคณะของประเทศไทยก็สามารถใช้ ACT ในการยื่นเข้าศึกษาต่อได้

          ดังนั้น Englican International จึงเปิดติว ACT แบบ Private class โดยเน้นให้ผู้เรียนศึกษาแนวข้อสอบแบบเจาะลึก ถึงแก่นกลางของข้อสอบในรายวิชาต่างๆ รวมไปถึงกลยุทย์ต่างๆที่ใช้ในการทำข้อสอบ และเรียนเนื้อหาแบบจัดเต็มไปเลย

 

 


REGISTER COURSES

ข้อสอบ ACT มีสอบอะไรบ้าง?

1. English เป็นข้อสอบที่ต้องการวัดทักษะทางภาษาอังกฤษ โดยเฉพาะความรู้ด้านไวยากรณ์ การใช้ภาษาที่ถูกต้อง ซึ่งจะเป็นแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก มีจำนวนทั้งหมด 75 ข้อ ให้เวลา 45 นาที

2. Mathematic เป็นข้อสอบคณิตศาสตร์เนื้อหาในการออกสอบนั้นจะครอบคลุมตั้งแต่ระดับเริ่มต้นไปจนถึงระดับเกรด 12 ซึ่งก็คือระดับม.ปลายนั่นเอง น้องๆสามารถนำเครื่องคิดเลขเข้าได้ แต่จะต้องเป็นเครื่องคิดเลขตามที่ ATC กำหนด ห้ามนำเครื่องคิดเลขที่มีโปรแกรมคำนวณอัตโนมัติเข้าเด็ดขาด น้องๆสามารถเข้าไปศึกษานโยบายเกี่ยวกับการใช้เครื่องคิดเลขได้ที่ http://www.act.org  การสอบพาร์ทนี้จะมีคำถามทั้งหมด 60 ข้อ ลักษณะเป็นข้อสอบแบบเลือกตอบ 5 ตัวเลือก ให้เวลาในการทำข้อสอบ 60 นาที

3. Reading ข้อสอบที่จะให้ทำอย่างอื่นไปไม่ได้เลย นอกเสียจาก “อ่าน” เพราะข้อสอบพาร์ทนี้ต้องการวัดทักษะการอ่านภาษาอังกฤษของน้องๆนั่นเองค่ะ โดยสิ่งที่นำมาให้อ่านนั้นมีทั้งบทความสั้น บทความยาว เรื่องราวของบทความนั้นมีหลากหลาย หรืออาจจะเป็นนวนิยาย เรื่องสั้นต่างๆ ข้อสอบมีทั้งหมด 40 ข้อ ให้เวลา 35 นาที เป็นคำถามแบบ 4 ตัวเลือกค่ะ ซึ่งให้เวลาน้อยมากๆ ต้องฝึกฝนและต้องบริหารเวลาให้เป็นจริงๆค่ะ จึงจะสามารถเก็บเกี่ยวคะแนนได้เยอะในพาร์ทนี้

4. Science Reasoning ข้อสอบที่ต้องการทดสอบทักษะการให้เหตุผลในเชิงวิทยาศาสตร์ของน้องๆ ข้อสอบมี 40 ข้อ ให้เวลาทำข้อสอบ 35 นาที เป็นคำถามแบบ 4 ตัวเลือกเช่นกัน ส่วนเวลานั้นน้อยพอๆกับ Reading เลยล่ะค่ะ แสดงว่าจะต้องอ่านเร็ว คิดเร็ว จึงจะทำข้อสอบพาร์ทนี้ได้ดี

5. Writing ข้อสอบพาร์ทนี้เป็นข้อสอบแบบเลือกทำค่ะ แน่นอนว่าข้อสอบพาร์ทนี้ต้องการจะวัดทักษะการเขียน ซึ่งต้องพยายามแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการวิเคราะห์ การเรียบเรียง การใช้คำศัพท์ผ่านงานเขียนของเรา ให้กรรมการรับรู้ได้ว่าเรามีทักษะเหล่านั้นอย่างครบถ้วน แต่เท่านั้นอาจจะยังไม่พอ ความถูกต้องและการเขียนอย่างตรงประเด็นก็เป็นสิ่งหนึ่งที่จะละเลยไม่ได้ค่ะ โดยคำถามมี 1 ข้อ ให้เวลาในการเขียน 40 นาที
ข้อสอบ ACT ให้คะแนนเราอย่างไร

ACT known as American College Testing Assessment is the test system for American and Canadian enrollment which is similar to SAT (Scholastic Aptitude Test). In some majors in Thailand, ACT scores can be used to submit for enrollment.

Englican International opens ACT course in Private Class for the students to study in detailed information full of chapters and contents.

What are the subjects in ACT?

1. English – refers to English proficiency test in Grammatical focus and language use. This part consists of multiple choices having 75 questions in 45 minutes.

2. Mathematics – the contents cover from beginning level to Grade 12 (high school level). The test taker can bring the calculator but its feature to automatically calculated support is prohibited. The student can get more details about Calculator use & policy is the following link.

http://www.act.org

There are 60 questions in this part with multiple choices (5 answer choices) in 60 minutes.

3. Reading – this part is to identify the student potentials of reading skill in both short and long passages. Passages consist of several topics ranging from fiction, story, academic, or scientific passages. This part has 40 questions (multiple choices) within 35 minutes. Time is highly limited so the student has to quickly analyze both questions and answers.

4. Science Reasoning – this part identifies the skill in logical thinking which has 40 multiple choice questions within 35 minutes that the time is also limited comparable to Reading part.

5. Writing – this part allows the student to take the available exam questions to do which identifies the student potentials in writing skill. This includes the ability to analyze the question, the sentence structure, and vocabulary. The test has 1 question with 40 minutes to complete.