หลักสูตรการเรียน GMAT

Graduate Management Admission Test

        GMAT คือ ข้อสอบที่ใช้วัดความสามารถของผู้ที่ต้องการเข้าศึกษาในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกสาขาบริหารธุรกิจซึ่งรวมทั้ง MBA, M.S. Marketing, M.S. Finance, MIS (สำหรับสาขา MIS ของบางมหาวิทยาลัยอาจต้องใช้คะแนน GRE แทน), DBA, และ Ph.D. ด้านบริหารธุรกิจส่วนใหญ่ต้องใช้คะแนน GMAT ในการพิจารณารับนักศึกษา

 

 


REGISTER COURSES

Englican International เปิดติว GMAT course private

โดยอาจารย์ Ph.D จากสหรัฐอเมริกา โดยมีแผนการเรียนการสอน GMAT ดังนี้

GMAT Maths : 30 hrs
GMAT Verbal : 30 hrs
GMAT Analytical writing : 30 hrs

Noted: จำนวนชั่วโมงเรียน ขึ้นอยู่กับจำนวนคะแนนของผู้เรียนที่ต้องการ ทางสถาบันสามารถ design schedule ให้ตรงกับ requirement ของผู้เรียนได้

GMAT

                GMAT course refers to Graduate Management Admission Test that its purpose is to enroll in the university in Master or Ph.D. level of Business schools such as MBA, M.S. Marketing, Finance, or MIS (MIS in some universities require GRE instead), DBA, and Ph.D.

Englican International opens GMAT course in private class

Guided by Ph.D from America that our modules listed below.

GMAT Maths: 30 hours
GMAT Verbal: 30 hours
GMAT Analytical Writing: 30 hours