คอร์สเรียน GMAT

หลักสูตรการเรียน GMAT

Graduate Management Admission Test

        GMAT คือ ข้อสอบที่ใช้วัดความสามารถของผู้ที่ต้องการเข้าศึกษาในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกสาขาบริหารธุรกิจซึ่งรวมทั้ง MBA, M.S. Marketing, M.S. Finance, MIS (สำหรับสาขา MIS ของบางมหาวิทยาลัยอาจต้องใช้คะแนน GRE แทน), DBA, และ Ph.D. ด้านบริหารธุรกิจส่วนใหญ่ต้องใช้คะแนน GMAT ในการพิจารณารับนักศึกษา

gmat

FREE e-placement test

สอบ TOEFL-ITP

สมัครเรียน TOEFL iTP

สมัครเรียน คลิ๊ก!!


REGISTER COURSES

Englican International เปิดติว GMAT course private

       โดยอาจารย์ Ph.D จากสหรัฐอเมริกา โดยมีแผนการเรียนการสอน GMAT ดังนี้

  • GMAT Math reasoning 
  • GMAT Verbal  reasoning
  • GMAT Analytical writing

 *** คอร์สเรียน GMAT จำเป็นต้องการข้อมูลของผู้เรียนอย่างละเอียด ดังนั้นก่อนลงทะเบียน ทางสถาบันขอความกรุณา ให้ผู้เรียนเข้ามาวางแผนการเรียนและปรึกษากับอาจารย์เป็นอันดับแรกค่ะ

Noted: *Compulsory practice hours 10 Hrs ในแต่ละวิชา สำหรับผู้ที่มีพื้นฐานและมีคะแนนมาแล้ว

GMAT

GMAT course refers to Graduate Management Admission Test that its purpose is to enroll in the university in Master or Ph.D. level of Business schools such as MBA, M.S. Marketing, Finance, or MIS (MIS in some universities require GRE instead), DBA, and Ph.D.

Englican International opens GMAT course in private class

Guided by Ph.D from America that our modules listed below.

GMAT Maths
GMAT Verbal
GMAT Analytical Writing

Noted: *Compulsory practice hours 10 Hrs ในแต่ละวิชา สำหรับผู้ที่มีพื้นฐานและมีคะแนนมาแล้ว

ติดต่อสอบถาม