หลักสูตรการเรียน GRE

Graduate Record Examination

          GRE คือ ข้อสอบสำหรับผู้ที่ต้องการจะสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา โดยแบ่งเป็นการสอบทั่วไป (GRE revised General Test) และ การสอบเฉพาะวิชา (GRE Subject Test) ที่มีทั้ง Biochemistry , Cell and Molecular Biology, Biology, Chemistry, Computer Science ซึ่งจะสอบวิชาไหนนั้น ก็จะขึ้นอยู่กับสาขาที่ต้องการจะศึกษาต่อนั่นเอง

 


REGISTER COURSES

             GRE มีชื่อเต็มๆว่า Graduate Record Examination เป็นข้อสอบสำหรับผู้ที่ต้องการจะสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา โดยแบ่งเป็นการสอบทั่วไป (GRE revised General Test) ที่มีการจัดสอบสองรูปแบบ

             รูปแบบแรกคือ Computer Delivered Test ประกอบไปด้วย

             พาร์ท Analytical Writing โดยจะมีสองส่วน ส่วนละ 30 นาที

             พาร์ท Verbal Reasoning แบ่งเป็น 2 ส่วน แต่ละส่วนมี 20 ข้อ ให้เวลาส่วนละ 30 นาที

             พาร์ทสุดท้ายคือ Quantitative Reasoning ที่จะวัดความสามารถด้านคณิตศาสตร์ แบ่งเป็น 2 ส่วนเช่นเดียวกัน โดยแต่ละส่วนจะประกอบไปด้วยคำถามจำนวน 20 ข้อ ให้เวลาส่วนละ 35 นาที

              ส่วนข้อสอบอีกกลุ่มหนึ่งที่นอกเหนือจากข้อสอบ GRE แบบทั่วไปคือ การสอบเฉพาะวิชา (GRE Subject Test) ที่มีทั้ง Biochemistry , Cell and Molecular Biology, Biology, Chemistry, Computer Science, Literature English, Mathematics, Physics และ Psychology ซึ่งจะสอบวิชาไหนนั้น ก็จะขึ้นอยู่กับสาขาที่ต้องการจะศึกษาต่อนั่นเอง

Englican International เปิดติว GRE course private

        โดยอาจารย์ Ph.D จากสหรัฐอเมริกา โดยมีแผนการเรียนการสอน GRE ดังนี้

GRE Maths : ถ้าผู้เรียนมีพื้นฐานพอสมควรจะเน้นฝึกทำข้อสอบ แต่ถ้าพื้นฐานน้อยจะต้องเรียน Chapter ก่อน

GRE Verbal : เน้นให้เทคนิคการอ่าน และคำศัพท์ alien คะ

GRE Analytical writing : (expect 5.0 up) เป็น Part ที่หินที่สุดคะ เพราะจะเน้น Idea เป็นสำคัญ

 

Noted: *Compulsory practice hours 10 Hrs ในแต่ละวิชา สำหรับผู้ที่มีพื้นฐานและมีคะแนนมาแล้ว

GRE

         GRE refers to Graduate Record Examination which is used for a higher degree admission (Master and Ph.D. level in the university). The exam consists of GRE revised General Test and GRE Subject Test including Biochemistry, Cell and Molecular Biology, Chemistry, and Computer Science.

Englican International GRE courses are classified into 3 main parts.

GRE Maths
GRE Verbal 
GRE Analytical writing

Noted: *Compulsory practice hours 10 Hrs ในแต่ละวิชา สำหรับผู้ที่มีพื้นฐานและมีคะแนนมาแล้ว