UCAT: University Clinical Aptitude Test

UCAT: University Clinical Aptitude Test คือการทดสอบความเหมาะสมทางคลินิกในการเข้าศึกษา แพทยศาสตร์และทันตแพทยศาสตร์ในมหาวิทยาลัย เป็นการทดสอบมาตรฐานบนคอมพิวเตอร์ ที่มหาวิทยาลัยหลายแห่งในสหราชอาณาจักร ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ ใช้ประเมินผู้สมัครเข้าศึกษาต่อในหลักสูตร แพทยศาสตร์และทันตแพทยศาสตร์ ช่วยให้สถาบันเหล่านี้คัดเลือกผู้ที่มี ความสามารถทางปัญญาและทักษะนอกเหนือจากวิชาการ ซึ่งถือว่าจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับความสำเร็จในสาขาที่ท้าทายเหล่านี้

REGISTER COURSES
MCAT E-Placement Test

รูปแบบการทดสอบ

ข้อสอบแบบเลือกตอบจำนวน 228 ข้อ แบ่งเป็น 5 ส่วน

1.การใช้เหตุผลเชิงภาษา (Verbal Reasoning, 44 ข้อ, 21 นาที)
ประเมินความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูล เข้าใจข้อโต้แย้ง และดึงข้อสรุปจากข้อความที่เขียน


2.การตัดสินใจ (Decision Making, 29 ข้อ, 31 นาที)
ประเมินทักษะการตัดสินใจภายใต้แรงกดดัน โดยพิจารณาภาวะทวิภาคจริยธรรมและชั่งน้ำหนักปัจจัยต่างๆ


3.การใช้เหตุผลเชิงปริมาณ (Quantitative Reasoning, 36 ข้อ, 27 นาที)
ทดสอบความชำนาญในคณิตศาสตร์พื้นฐาน รวมถึงพีชคณิต เรขาคณิต และสถิติ


4.การใช้เหตุผลเชิงนามธรรม (Abstract Reasoning, 54 ข้อ, 36 นาที)
วัดความสามารถในการระบุรูปแบบ ลำดับตรรกะ และความสัมพันธ์ระหว่างรูปทรงและสัญลักษณ์นามธรรม


5.การตัดสินใจตามสถานการณ์ (Situational Judgement, 65 ข้อ, 30 นาที)
ประเมินการตัดสินของคุณในสถานการณ์จำลองที่เกี่ยวข้องกับอาชีพแพทย์และทันตแพทย์

การให้คะแนน

  • คะแนนรวม: 3,600 คะแนน
  • คะแนนแต่ละส่วน: 300-900 คะแนน (ยกเว้น Decision Making: 0-600 คะแนน)
  • การตัดสินใจตามสถานการณ์: ไม่มีคะแนนตัวเลข แต่จัดแบ่งเป็น Band 1-4

ความสำคัญ

คะแนน UCAT เป็น ปัจจัยสำคัญ ในการพิจารณารับเข้าเรียนคณะแพทย์และทันตแพทย์ แต่ไม่ใช่เกณฑ์เดียว
มหาวิทยาลัยยังพิจารณาผลการเรียน เอกสารแนะนำตัว และการสัมภาษณ์ประกอบด้วย
คะแนนที่แข่งขัน สามารถเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับใบสมัครของคุณได้อย่างมาก

การเตรียมตัว

  1. เริ่มต้นแต่เนิ่นๆ: เริ่มทำความคุ้นเคยกับรูปแบบการทดสอบและเนื้อหาล่วงหน้า
  2. ใช้ทรัพยากรอย่างเป็นทางการ: สำรวจเว็บไซต์ของ UCAT Consortium สำหรับเอกสารฝึกปฏิบัติ ตัวอย่างคำถาม และคู่มือการทดสอบ
  3. พิจารณาคอร์สเตรียมความพร้อมและหนังสือ: มีทรัพยากรหลายอย่างที่สามารถช่วยคุณพัฒนาทักษะและกลยุทธ์
  4. ฝึกฝนอย่างสม่ำเสมอ: แก้ข้อสอบเก่า ข้อสอบทดลอง และคำถามฝึกฝน เพื่อปรับปรุงความเร็วและความแม่นยำ
  5. มุ่งเน้นการบริหารเวลา: แต่ละส่วนมีเวลาจำกัด ดังนั้น เรียนรู้การบริหารเวลาให้มีประสิทธิภาพ

ข้อมูลเพิ่มเติม

การสมัคร: มักเปิดในเดือนมิถุนายนและปิดในเดือนตุลาคม
วันสอบ: ขึ้นอยู่กับสถานที่ ทั่วไปคือช่วงเดือนตุลาคม/พฤศจิกายน
ค่าใช้จ่าย: ขึ้นอยู่กับประเทศ โดยทั่วไปประมาณ £65

ข้อมุลจาก เว็บไซต์: https://www.ucat.ac.uk

เหตุผลที่ควรสมัครคอร์สเรียน UCAT ที่ Englican International-Thailand

นอกจากข้อดีของข้อสอบ UCAT (PBT) ที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้นแล้ว Englican International-Thailand ยังมีคอร์สเรียน UCAT ที่จะช่วยให้ผู้เรียนเตรียมความพร้อมสำหรับการสอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยคอร์สเรียนนี้ได้รับการพัฒนาโดยทีมผู้เชี่ยวชาญจาก Englican International-Thailand ที่มีความเชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์และภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี

เหตุผลที่ควรสมัครคอร์สเรียน UCAT ที่ Englican International-Thailand มีดังนี้

1. อาจารย์ผู้สอนเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง มีความรู้ความสามารถ ซึ่งล้วนแล้วแต่จบการศึกษาระดับปริญญโทและเอกในต่างประเทศ แตกต่างจากบางสถาบันที่ใช้อาจารย์รดับปริญญาตรีหรืออาจารย์ฝึกสอน อาจารย์ผู้สอนของ Englican International-Thailand มีความเข้าใจในเนื้อหาของข้อสอบ UCAT เป็นอย่างดี และสามารถถ่ายทอดความรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2. เนื้อหาในการสอนมีมาตรฐาน เพราะตัวอาจารย์ผู้สอนมีการอัพเดทเนื้อหาให้ตรงต่อการสอบทุกปี และตรงจาก officials เนื้อหาในการสอนของ Englican International-Thailand ครอบคลุมเนื้อหาทั้งหมดที่ออกสอบในข้อสอบ UCAT โดยอาจารย์ผู้สอนจะเน้นสอนเนื้อหาที่ออกสอบบ่อย ๆ และเนื้อหาที่นักเรียนมักจะทำผิด

3. บรรยากาศการเรียนการสอนเป็นส่วนตัว เนื่องจากเป็นคอร์ส Private บรรยากาศการเรียนการสอนที่เป็นส่วนตัวจะช่วยให้ผู้เรียนสามารถโฟกัสกับการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถสอบถามคำถามกับอาจารย์ผู้สอนได้อย่างสะดวก

4. ผลการสอบของตัวนักเรียนเป็นไปตามเป้าหมายหากมีการทำตามที่อาจารย์แนะนำอย่างสม่ำเสมอ Englican International-Thailand มีระบบติดตามผลการเรียนของนักเรียนอย่างใกล้ชิด อาจารย์ผู้สอนจะคอยให้คำแนะนำและติวเข้มนักเรียนอย่างสม่ำเสมอ หากผู้เรียนทำตามคำแนะนำของอาจารย์อย่างสม่ำเสมอ ผลการสอบจะเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้

หากน้อง ๆ ที่กำลังเตรียมตัวสอบ UCAT ต้องการความมั่นใจในการสอบ Englican International-Thailand ขอแนะนำคอร์สเรียน UCAT ที่จะช่วยให้น้อง ๆ เตรียมความพร้อมสำหรับการสอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถสอบติดคณะในฝันได้

MCAT E-Placement Test

ติดต่อสอบถาม