สอบ TOEFL-ITP

โครงสร้างข้อสอบ TOEFL-ITP


ข้อสอบ TOEFL-ITP เป็นแบบ Paper-Based แบบปรนัย (Multiple Choice) ใช้เวลาในการสอบ 2 ชั่วโมง

โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วนดังนี้

การฟัง (Listening Comprehension) 35 นาที (50 ข้อ)
ไวยากรณ์ (Structure & Written Expression) 25 นาที (40 ข้อ)
การอ่าน (Reading Comprehension) 55 นาที (50 ข้อ)

 

1.
Convenience

เพียง 3 เมตร จากทางออก 3 ราชเทวี

2.
Attentive Staff

เจ้าหน้าที่พร้อมช่วยเหลือตลอดการสมัครสอบ

3.
Accurate & Clear

ข้อมูลที่สมัครแม่นยำและชัดเจน

4.
Consultation

เหนือกว่ากับการแนะนำก่อนสอบ

กำหนดการสอบ TOEFL-ITP ปี 2019

ที่ Englican International

 วันสอบ รอบที่ 1 รอบที่ 2   รอบที่ 3 
 วันเสาร์  25 พฤษภาคม 2019  10.00 – 12.30  N/A N/A
 วันเสาร์  01 มิถุนายน 2019  10.00 – 12.30  N/A N/A
 วันเสาร์  08 มิถุนายน 2019  10.00 – 12.30  N/A N/A
 วันเสาร์  15 มิถุนายน 2019  10.00 – 12.30  N/A N/A
 วันเสาร์  22 มิถุนายน 2019  10.00 – 12.30  N/A N/A
 วันเสาร์  29 มิถุนายน 2019  10.00 – 12.30  N/A N/A
 วันเสาร์  06 กรกฏาคม 2019  10.00 – 12.30  N/A N/A
 วันเสาร์  13 กรกฏาคม 2019  10.00 – 12.30  N/A N/A
 วันเสาร์  20 กรกฏาคม 2019  10.00 – 12.30  N/A N/A
 วันเสาร์  27 กรกฏาคม 2019  10.00 – 12.30  N/A N/A
 วันเสาร์  03 สิงหาคม 2019  10.00 – 12.30  N/A N/A
 วันเสาร์  10 สิงหาคม 2019  10.00 – 12.30  N/A N/A
 วันเสาร์  17 สิงหาคม 2019  10.00 – 12.30  N/A N/A
 วันเสาร์  24 สิงหาคม 2019  10.00 – 12.30  N/A N/A
 วันเสาร์  31 สิงหาคม 2019  10.00 – 12.30  N/A N/A
 วันเสาร์  07 กันยายน 2019  10.00 – 12.30  N/A N/A
 วันเสาร์  14 กันยายน 2019  10.00 – 12.30  N/A N/A
 วันเสาร์  21 กันยายน 2019  10.00 – 12.30  N/A N/A
 วันเสาร์  28 กันยายน 2019  10.00 – 12.30  N/A N/A
 วันเสาร์  05 ตุลาคม 2019  10.00 – 12.30  N/A N/A
 วันเสาร์  12 ตุลาคม 2019  10.00 – 12.30  N/A N/A
 วันเสาร์  19 ตุลาคม 2019  10.00 – 12.30  N/A N/A
 วันเสาร์  26 ตุลาคม 2019  10.00 – 12.30  N/A N/A
 วันเสาร์  02 พฤศจิกายน 2019  10.00 – 12.30  N/A N/A
 วันเสาร์  09 พฤศจิกายน 2019  10.00 – 12.30  N/A N/A
 วันเสาร์  16 พฤศจิกายน 2019  10.00 – 12.30  N/A N/A
 วันเสาร์  23 พฤศจิกายน 2019  10.00 – 12.30  N/A N/A
 วันเสาร์  30 พฤศจิกายน 2019  10.00 – 12.30  N/A N/A
 วันเสาร์  07 ธันวาคม 2019  10.00 – 12.30  N/A N/A
 วันเสาร์  14 ธันวาคม 2019  10.00 – 12.30  N/A N/A
 วันเสาร์  21 ธันวาคม 2019  10.00 – 12.30  N/A N/A
 วันเสาร์  28 ธันวาคม 2019  10.00 – 12.30  N/A N/A

ศูนย์สอบจะปิดรับสมัครสอบล่วงหน้า 2 วันก่อนวันสอบจริงในเวลา 16.00น. ของแต่ละวัน โดยผู้สมัครสอบจะต้องส่งหลักฐานการโอนเงินมายังศูนย์สอบภายในเวลาดังกล่าว

การเตรียมตัวในวันสอบ TOEFL-ITP

ผู้สมัครสอบจะต้องมาถึงศูนย์สอบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 นาทีก่อนเวลาสอบในแต่ละรอบ
แสดงบัตรประชาชน หรือ Passport ตัวจริงเท่านั้น (ถ้าไม่มีบัตรตัวจริง ไม่สามารถเข้าห้องสอบได้)
เตรียมดินสอดำ 2B และยางลบ

เงื่อนไขการสมัครสอบ TOEFL-ITP

เปิดสอบไม่น้อยกว่า 10 คนต่อหนึ่งรอบ
หลังชำระค่าสมัครสอบแล้ว ไม่สามารถขอคืนเงินได้
กรณีเลื่อนสอบ เลื่อนได้เพียง 1 ครั้งเท่านั้น และจะต้องแจ้งให้ศูนย์สอบทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 48 ชั่วโมง (ในเวลาทำการ) ก่อนถึงวันและเวลาสอบจริงทั้งนี้ ศูนย์สอบสงวนสิทธิในการพิจารณาเลื่อนสอบโดยพิจารณาจากเหตุผลและความจำเป็น เป็นกรณีๆไป

เลขบัญชีธนาคาร

ประกาศผลสอบและรายงานผลสอบ

ผู้สอบสามารถทราบผลการสอบได้ ภายในสองวันทำการหลังจากวันสอบจริง มีบริการจัดส่งผลการสอบทาง EMS ให้ผู้สอบทุกท่าน ผลคะแนนสอบจะมีอายุ 2 ปีนับจากวันสอบ เทส