ก่อนที่เราจะเลือกเรียน เพื่อให้ไม่เสียเวลาไป วันนี้ทาง Englican ลองเอาความแตกต่างระหว่าง GED และ IGCSE มาให้น้องๆ ลองเทียบกันดูนะคะ เผื่อไว้ตัดสินใจว่าจะเรียนอะไร และนำไปใช้อย่างไรดี

ตารางด้านล่าง จะแสดงการเปรียบเทียบความแตกต่างของการสอบทั้ง 2 แบบ ทั้ง GED และ IGCSE เพื่อสร้างความเข้าใจให้กับน้องๆ และสามารถเตรียมตัวสอบได้ตรงตามเป้าหมายที่ตนเองต้องการได้ โดยรายละเอียดมีดังต่อไปนี้

Subject GED IGCSE
ชื่อเต็ม General Educational Development International General Certificate of Secondary Education
ประเทศที่เทียบวุฒิ ใช้เทียบเท่าวุฒิ High School ได้ทั่วโลก หลักสูตรประเทศสหรัฐอเมริกา ใช้เทียบเท่าวุฒิ High School ในประเทศไทย หลักสูตรเครือสหราชอาณาจักร
วิชาที่สอบ 5 วิชาคือ Language Arts, Reading (การอ่าน), Language Arts, Writing (การเขียน), Mathematics (คณิตศาสตร์), Science (วิทยาศาสตร์) และ Social Studies (สังคมศาสตร์) อย่างน้อย 5 วิชาโดยเลือกจาก วิชาพื้นฐานภาษาต่างๆ และวิชาเฉพาะอีกประมาณ 70 วิชา อีกทั้งสามารถเลือกได้ว่าจะเป็นการสอบแบบ Core หรือ Extended ระดับ Core  จะเป็นระดับมาตรฐานที่ง่ายกว่า
คะแนนสอบ มีคะแนนเต็ม 200 คะแนนทุกวิชา โดยต้องสอบได้ 145 วิชาขึ้นไปในทุกวิชา แบ่งคะแนนเป็นเกรด A*, A, B, C, D, E, F,U ซึ่งควรจะได้เกรด C ขึ้นไป จึงจะผ่าน
ลักษณะข้อสอบ เป็นข้อสอบแบบ Multiple-choice เป็นข้อสอบอัตนัย เขียนแสดงวิธีทำ
ช่วงเวลาที่รับสมัครสอบ สามารถลงทะเบียน และสมัครสอบได้ทุกเดือน มีการสอบเพียงแค่ 2 ช่วงเท่านั้น คือพฤษภาคม – มิถุนายนและอีกช่วงหนึ่งประมาณ ตุลาคม – พฤศจิกายน

จะสังเกตเห็นว่า การสอบ IGCSE นั้นจะมีความยากกว่าการสอบ GED แต่น้องๆจะเลือกสอบอะไรนั้น ก็ขึ้นอยู่กับประเทศ มหาวิทยาลัย และหลักสูตรที่ต้องการไปเรียน ว่ารับคะแนนสอบแบบไหน และรับคะแนนเท่าไหร่ขึ้นไปด้วย ทั้งนี้ นอกจากน้องๆต้องเตรียมตัวสอบให้ผ่าน เพื่อให้ได้ Transcript แล้ว ยังต้องไม่ลืมที่จะศึกษาข้อมูล Requirement ของหลักสูตรที่ตนต้องการเข้าไปเรียนด้วย

นอกจากนี้ ถึงแม้ว่าการสอบ GED และการสอบ IGCSE จะเป็นทางลัด ที่ช่วยให้น้องๆประสบความสำเร็จในการเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยได้เร็วขึ้น แต่ในการเรียนระดับมหาวิทยาลัยนั้น จะต้องรู้ลึกรู้จริงด้วย ดังนั้น น้องๆ ต้องขยัน ขวนขวายและมุ่งมั่นหาความรู้เพิ่มเติมอยู่เสมอ จึงจะมั่นใจได้ว่า ความรู้ของเรานั้นไม่ต่างจากผู้อื่นที่ใช้เวลามากกว่าเรา นั่นหมายความว่า GED และ IGCSE ได้ทำหน้าที่เป็นบันไดเลื่อน หรือเป็นลิฟท์ให้กับชีวิตการศึกษาของน้องๆอย่างแท้จริงค่ะ

นักเรียนสามารถสอบถามรายละเอียดคอร์สเรียนและปรึกษาและวางแผนการเรียนและการสอบได้ที่ Line: @Englican (มี @ ด้วยนะคะ) ได้ตลอดเวลาคะ

error: Content is protected !!