TOEFL-IBT Practice Online

FREE e-placement test

TOEFL TPO Test Center

              TPO (TOEFL Practice Online) เป็นข้อสอบที่ใช้สำหรับทดลองสอบข้อสอบ TOEFL iBT เสมือนจริง เพื่อให้ผู้เตรียมตัวสอบ TOEFL iBT ได้ฝึกทำข้อสอบครบทั้ง 4 ทักษะ ทั้งนี้ผู้สอบจะได้สัมผัสบรรยากาศเหมือนการสอบจริงทุกอย่าง ซึ่งจะส่งผลให้ผู้สอบได้มีความมั่นใจและรู้ถึงการเตรียมตัวสอบที่ตรงจุด เพื่อให้การสอบ TOEFL iBT ในวันจริงได้ผลลัพธ์ตามที่ต้องการ

              ศูนย์สอบ TOEFL TPO ของ Englican International เป็นศูนย์สอบที่ได้มาตรฐาน ตรงตามมาตรฐานของ ETS ภายในศูนย์สอบมีอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ สื่อสิ่งพิมพ์ และอุปกรณ์ที่ใช้ในการสอบที่ทันสมัยและครบครัน ห้องสอบที่มีความเป็นส่วนตัวสะดวกและสะอาด การสอบ TOEFL TPO เป็นการทดลองจัดสอบผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (Internet-Based Test) ซึ่งเหมาะสำหรับผู้สอบที่มีความประสงค์ต้องการทดลองสอบ TOEFL iBT เสมือนจริง โดยการสอบจะเป็นการประเมินทักษะการฟัง การอ่าน การพูด และการเขียนในเชิงวิชาการของผู้สอบ โดยจะใช้เวลาในการสอบทั้งหมด 4 ชั่วโมง

โครงสร้าง Toefl -iBT Practice online test

 Test Section Number of Questions Timing
 Reading 3-5 passages, 12-14 questions each 60-100 minutes
 Listening 4-6 lectures, 6 questions each
2-3 conversations, 5 questions each
60-90 minutes
 Break   10 minutes
 Speaking 6 tasks: 2 independent and 4 integrated 20 minutes
 Writing 1 intergrated task
1 independent task
20 minutes
30 minutes

เลขบัญชีธนาคาร

ประกาศผลสอบและรายงานผลสอบ

  • ผู้สอบสามารถทราบผลการสอบได้ภายในสองวันทำการหลังจากวันสอบจริง
  • มีบริการจัดส่งผลสอบทาง EMS ให้ผู้สอบทุกท่าน
  • ผลคะแนนสอบจะมีอายุ 2 ปีนับจากวันสอบ

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่