เป็นที่รู้ๆกันว่า การสอบเข้าคณะต่างๆในมหาวิทยาลัย ในภาคอินเตอร์นั้น ต้องใช้การเขียน essay เพื่อเป็นการประเมินการเข้าเรียนในคณะนั้นๆ ซึ่งในระดับ High school ของไทยไม่ค่อยได้ฝึกการเขียนของนักเรียนได้เท่าที่ควร จึงอาจทำให้นักเรียนไม่เคยชินและอาจจะพลาดในการสอบเขียนได้ ดังนั้น Englican จะพาไปรู้จักการเขียน essay ว่ามันเป็นอย่างไร

ในการเขียน essay ที่จะสอบเข้าในภาคอินเตอร์นั้น หรือที่เรียกว่า (Academic essay writing) นั้นเราต้องรู้ว่ากรรมการต้องการอะไรจากผู้เขียน เพื่อให้เกิดการ convince ให้กรรมการเห็นว่า เด็กคนนี้สมควรที่จะได้ศึกษาในคณะของเค้า ซึ่งส่วนมาก กรรมการต้องการให้ผู้เขียน แสดงความคิดเห็นซึี่งต้องเขียนออกมาให้อยู่ในรูป Argumentation หรือก็คือ การให้ความคิดเห็นกับสิ่งที่เป็นข้อโต้แย้ง อาทิเช่น ถ้าการเรียนเยอะเป็นสิ่งที่ดี แต่การเรียนเยอะจะมีข้อเสียไหม จงอธิบายโดยให้ความคิดเห็นกับข้อโต้แย้งนั้นๆ

สุดท้าย การเรียน Essay จำเป็นต้องเรียนกับผู้ที่มีความเชียวชาญ และสามารถ comments essay ของน้องได้อย่างแม่นยำ และต้องอาศัยเทคนิคต่างๆเพื่อให้การเขียนของน้องเข้าตากรรมการที่สุด

ทาง Englican มีคอร์สการเขียน essay เพื่อการสอบเข้าเรียนในภาคอินเตอร์และมีนักเรียนหลายรุ่นแล้วที่เราได้ส่งน้องๆไปสู่ความฝันได้สำเร็จ น้องๆสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Line: @Englican ได้ตลอดเวลาคะ

error: Content is protected !!